Christelijk Mannenkoor Beilen

O.l.v. Harold Kooij

Hoe het begon.

 

Bij de oprichting van het Christelijk Mannenkoor Beilen werd destijds een cruciale rol gespeeld door de heer Piet Grabijn. In 1968 verhuisde hij als “bode” van het ziekenfonds van Meppel naar Beilen. Als liefhebber van muziek en zang haalde hij de dirigent van het Asser Mannenkoor, Alle Roodbergen, over om mee te werken aan een initiatief om ook in Beilen een mannenkoor op te richten. Dit welbegrepen eigenbelang had verstrekkende gevolgen. De heer Grabijn hield van aanpakken en zo werd na een oproep in de plaatselijke kerkbladen en de Beiler Courant op 8 november 1968 een oprichtingsvergadering gehouden.

Lees meer...

Maart 1989

 

Deze koorfoto dateert uit maart 1989; het koor werd gefotografeerd in het Wilhelmina Zalen Centrum ter gelegenheid van het bezoek van het Osgood Townschip Male Choir uit Canada. Aanleiding voor hun komst was het 20-jarig bestaan van het CMB in november 1988. Ook de burgemeester van Osgood, een oud-Beilenaar, was meegekomen. Lukas Bouwers was voorzitter van het CMB en het koor stond in die tijd onder leiding van de jonge dirigent Jaring de Braak uit Aduard. Vanwege de komst van het Canadese koor, waarin een flink aantal oud-Nederlanders, had het CMB het jubileumconcert verschoven van november 1988 naar 16 maart 1989.  

Lees meer...

Toekomst

 

Met alleen het belichten van de historie zijn wij er niet, we staan zeker in deze tijd voor de enorme uitdaging om het ledenaantal op peil te houden. Met de in 2013 aangetreden dirigent Wim van Lenthe wordt ingezet op vernieuwing van het repertoire zonder dat de identiteit van het koor uit het oog wordt verloren. Er wordt op dit moment druk gewerkt aan de voorjaarsconcerten in mei waar o.a. nieuwe nummers uit de musicaltraditie worden ingestudeerd. Met het enthousiasme waarmee dit gebeurt mag met een optimistische blik naar de toekomst worden gekeken.

Opgericht 8 november 1968 - Koninklijk goedgekeurd 13 april 1976
-Aangesloten bij de Koninklijke Christelijke Zangersbond te Voorschoten KvK: 40046539 - Bankrekening: NL73RABO0138494177